ప్రధాన ఆటగాళ్లు లేకపోవడం లోటే :కోచ్ రవిశాస్త్రి

గాయాలతో ప్రధాన ఆటగాళ్లు దూరమవ్వడం జట్టుపై ప్రభావం చూపిస్తుందని భారత ప్రధాన కోచ్‌ రవిశాస్త్రి అన్నాడు. దాదాపు అయిదుగురు ప్రధాన ఆటగాళ్లు గాయాలతో జట్టుకు దూరమయ్యారని ఆయన

Read more