లండన్‌లో ఓలా క్యాబ్‌ సేవలు ప్రారంభం

భారతీయ క్యాబ్‌ సర్వీసుల కంపెనీ ఓలా లండన్‌లో తన సేవలను మొదలుపెట్టింది. సోమవారం నుంచి లండన్‌లో ఓలా క్యాబ్‌ సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే అక్కడ 25 వేల

Read more