దోషులు చట్టంతో ఆటలాడుతున్నారు :సీమా కుష్వాహా

నిర్భయ దోషులకు త్వరలోనే ఉరి శిక్ష అమలవుతుందని నిర్భయ తరపున వాదిస్తున్న లాయర్ సీమ కుష్వాహా అన్నారు. దోషులు చట్టంతో ఆటలాడుతున్నారని ఆరోపించారు. వరుస పిటిషన్లతో విలువైన

Read more