రూ. 45లక్షలు మోసం.. పోలీసులకు యాంకర్ రవి ఫిర్యాదు!

సందీప్ అనే వ్యక్తిపై టీవీ యాంకర్ రవి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఓ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ విషయంలో సందీప్ అనే వ్యక్తి తన వద్ద రూ. 45

Read more