మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్‌

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌ హిమపాతంతో గడ్డకట్టుకుపోయింది. భారీగా కురుస్తున్న మంచు ప్రకృతి అందాలకు మరింత శోభను అద్దాయి. పలు జిల్లాలు మంచు దుప్పటిని కప్పుకున్నాయి. హిమనీ అందాలను తిలకించేందుకు

Read more