పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్‌ పదవీకాలం పొడగింపు…

రాష్ట్ర పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్‌ లోక భూమారెడ్డి పదవీకాలాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పొడిగించింది. ఆయన పదవీ కాలాన్ని మరో రెండేళ్లు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ

Read more