అంటార్కిటికాలో రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు

అంటార్కిటికాలో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా 20.75 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. గత 38 ఏళ్ల తరువాత ఈ స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం రికార్డు

Read more