5 రోజుల్లో 5వేల ఒంటెలను చంపేశారు…

అస్ట్రేలియాలో కార్చించు కారణంగా లక్షలాదిగా మూగ జీవాలు అగ్నికి ఆహుతవుతున్నాయి. అడవిని దహించి వేస్తున్న అగ్ని జ్వాలలు.. ఇప్పటికే మూగ జీవాల ఉసురు తీస్తున్నాయి. మరోవైపు… కరువు

Read more