గ్యాలరీ: రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ట్రంప్‌ దంపతులకు విందు…

This slideshow requires JavaScript.