గ్యాలరీ: వృద్ధ దివ్యాంగుడికి సీఎం కేసీఆర్ బాసట…

This slideshow requires JavaScript.