మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్‌

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌ హిమపాతంతో గడ్డకట్టుకుపోయింది. భారీగా కురుస్తున్న మంచు ప్రకృతి అందాలకు మరింత శోభను అద్దాయి. పలు జిల్లాలు మంచు దుప్పటిని కప్పుకున్నాయి. హిమనీ అందాలను తిలకించేందుకు పర్యాటకులు వెల్లువెత్తుతున్నారు. మంచులో ఆడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు విపరీతమైన మంచు కారణంగా రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది.