తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

కలియుగ ప్రత్యక్షదైవం తిరుమల శ్రీవారి కొండపై భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 కంపార్టుమెంట్లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది.  టైం స్లాట్ సర్వ దర్శనం, నడక, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి మూడు గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న శ్రీవారిని 68 వేల 410 వేల మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.