అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాలు ప్రారంభం

అసెంబ్లీ, మండలి శీతాకాల సమావేశాలు 14 వ రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. అసెంబ్లీలో స్పీకర్ మధుసూదనాచారి, మండలిలో చైర్మన్ స్వామిగౌడ్ ఉదయం సభ ప్రారంభం కాగానే ప్రశ్నోత్తరాలు చేపట్టారు.